Tu Mewn Kitchens & Bathrooms

Barnau Cwsmeriaid

Gerdd fach gen cwsmer Cen Williams, Llanfaelog, Ynys Môn:

Ciang Tu Mewn

I osod celfi cegin
yn fedrus, grefftus, gain
rhaid cael tîm o’r crefftwyr gora;
Ewch i Tu Mewn am rhain.

Trwy’r Gymraeg y maen nhw’n gweithio’n
naturiol, braf bob un.
yr iaith sydd yn byrlymu,-
iaith ora hogia Llyn.

A Huw – y fo di’r giaffar
un rhadlon, bodlon, byw;
syniada ffres, amynedd Job;
coblyn o drefnydd yw!

Dylan a Garri’r seiri
yn driw fo’r styllan blwm.
Pwyll a gofal a meddwl ddwy waith
cyn plethu’r darna ‘nghlwm.

Y ddau â chapia ‘beanie’
a wnes i’r hen ddyn, ddim dallt
mai dan ordors pendant yr oedd un
i warchod ei wallt!

Robat fel Gamalial –
dau brentis wrth ei draed;
Elfed a Llyr yn dysgu’u crefft
gan yr athro gora gaed.

Trydanwr brwd a thrylwyr
a phlymiwr trefnus, gwych;
pob cylched nawr yn gweithio
a’r ‘joints’ i gyd yn sych.

Fe ddaeth Robin draw am ddiwrnod
i blastro gyda gwên;
y fo a’i gymar Richard,
y ddau yn hogia clên.

Ond rhaid peidio anghofio Emma
sydd yn Nefyn draw o hyd;
hi sydd yn ordro popeth
a’u chael i’ch ty mewn pryd.

Os ydych am gael cegin
i wneud eich ty yn well
Ni chewch well hogia na ‘Tu Mewn’
Petaech yn mynd yn bell.

Felly brysiwch draw at Emma
i’r tîm gael gwneud eich gwaith;
neu ffoniwch Nefyn saith dau dim,
Ac wedyn- naw wyth saith!

Gerdd fach gen cwsmer John & Gaynor Walter-Jones, Porthaethwy, Ynys Mon:

Mae dau Ddewin yn trigo yn Nefyn
(Eu henwau yw Emma a Huw)
Sy’n gosod, cynllunio Ceginau
I siwtio’r ffordd cyfoes o fyw.

Mae nhw’n gallu gweddnewid Baddondai
Newid bath, cawod, basn ‘molchi a thap,
Gan drefnu a dewis a dethol
Heb sôn am ddamwain na hap!

Mae’r gwaith gorffenedig yn berffaith,
Ol dycnwch, dychymyg a steil:
Gwasanaeth cyfeillgar, effeithlon
A’r cyfan yn briosect gwerth chweil.

Mae’r cwmni’n ehangu, datblygu
Mae’n gredit i’r Gwr ac i’r Wraig:
Gyda phymtheg o hogie brwd, gweithgar
A PHOB UN YN SIARAD CYMRAEG!!

Polisi Preifatrwydd

© 2022 Tu Mewn. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.