Ceginau ac Ystafelloedd Molchi gan Tu Mewn

Tîm

Huw Williams

Huw Williams

Huw Williams yw Rheolwr Gyfarwyddwr Tu Mewn. Y fo sy’n rheoli prosiectau o cychwyn y gwaith gosod i’r cwblhad. Mae o bob tro y gyntaf i gyrraedd a fel arfer y dwaethaf i adael y siop. Dyma fwy am Huw:

Y peth mwyaf anghyffredin yn eich fan: Baw! Mae gas gen i weld fan fudur felly dwi’n golchi’r fan bob bore dydd Sul yn barod am dydd Llun.

Hoff le i drafeilio: America

Hoff Ffilm: Ffilmiau Mission Impossible

Hobi tu allan i’r gwaith: Dilyn y Grand Prix F1, ralio a ail-wneud hen beiriannau.

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Ar ynys trofannol a dim signal ffôn!

Gwyn Tomos

Gwyn Tomos

Gwyn Tomos yw Teilsiwr Tu Mewn ag mae ganddo bob tro hanesion da i ddweud!

Y peth mwyaf anghyffredin yn eich fan: Llwch!

Hoff le i drafeilio: Cwm Penant

Eich hoff eiddo: Fy Nghar

Hoff rhaglen teledu: Game of Thrones

Hoff Ffilm: Braveheart

Hobi tu allan i’r gwaith: Mae Gwyn yn aelod o dau dîm llwyddianus lleol chwarae Darts

Dewiswch Pŵer: Gallu gweld y dyfodol

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Eistedd mewn ardd cwrw ar ddiwrnod braf, yn sipian Jack Daniels gyda fy ngwraig.

Gareth Williams

Gareth Williams

Gareth Williams yw Saer Coed a Ffitiwr Cegin tîm Tu Mewn ag mae ganddo bentwr o brofiad yn y maes. Dyma mwy amdano:

Y peth mwyaf anghyffredin yn eich fan: Rhywun yn teithio gyda mi!

Hoff le i drafeilio: Rhywle dramor

Eich hoff eiddo: Rhywbeth sydd wedi cael ei wneud gan Festool!

Hoff rhaglen teledu: NCIS

Hoff Ffilm: Sixth Sense

Hobi tu allan i’r gwaith: Ffotograffiaeth

Hoff Lŷfr: Llawlyfr Camera!

Oes gennych unrhyw ffobiâu: Nadrodd a Pryf Copyn

Dewiswch Pŵer: Gallu darllen y meddwl

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Gwneud gwaith coed

Sion Tomos

Sion Tomos

Mae Sion Tomos wedi ymuno â ni’n ers 2014. Ers hynnu mae o wedi gweithio gyda’r tîm yn gosod ceginau ac ystafelloedd molchi. Mae o rŵan yn Blymiwr i Tu Mewn drwy weithio ei brentisiaeth gyda ni ac wedi cyflawni NVQ 2 mewn Plymio a Gwresogi. Da iawn Sion am dy holl waith caled. Dyma fwy am Sion:

Y peth mwyaf anghyffredin yn eich fan: Jac codi car!

Eich hoff berson: Fy merch Lili

Hoff raglen teledu: Only Fools and Horses

Hoff Ffilm: Inbetweeners the Movie 2

Hobi tu allan i’r gwaith: Ralio, chwarae Darts mewn dau tîm llwyddianus a llnau y fan gwaith

Oes gennych unrhyw ffobiâu: Nadrodd

Oes gennych unrhyw dalent rhyfedd: Jyglo

Dewiswch Pŵer: I fod yn anweledig

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: ‘Polishio’ y fan gwaith

Alwen Greenwood

Alwen Greenwood

Alwen Greenwood yw Cynllunydd Ceginau a Ystafelloedd Molchi Tîm Tu Mewn ers 2017. Mai bob tro yn brysur yn yr swyddfa ar y cyfrifiadur yn cynllunio dyluniau i siwtio’n cwsmeriad. Mae Alwen hefyd yn Artist talentog ac wedi creu llawer o darluniau yn ei amser sbar. Dyma mwy amdani:

Hoff raglen teledu: Stranger Things

Hoff Ffilm: Shutter Island

Hobi tu allan i’r gwaith: Rwyf yn aelod o tîm cwis

Hoff Lŷfr: Unrhyw lyfr sydd wedi cael ei ysgrifennu gan Diana Gabaldon

Oes gennych unrhyw ffobiâu: Pryf Copyn a Pili Pala! A‘Daddy Long Legs’ hefyd!

Dewiswch Pŵer: I fod yn Anweledig

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Cael diwrnod da allan gyda’r teulu ac yn dilyn gyda bwyd a gwin da!

Eilir Williams

Eilir Williams

Eilir Williams yw Trydanwr o’r cwmni sefydledig lleol C.Evans Electrcial Ltd. Mae gan Eilir dros 20 mlynedd o brofiad ym mhob math o waith trydanol ag mae o wedi bod yn rhan o’r tîm Tu Mewn ers 2009. Dyma mwy am Eilir:

Y peth mwyaf anghyffredin yn eich fan: Sos Coch!

Hoff le i drafeilio: Nantcol Waterfalls

Eich hoff eiddo: Fy gynnau

Hoff raglen teledu: Fast & Loud

Hoff Ffilm: Jason Bourne

Hobi tu allan i’r gwaith: Ralio a saethu

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Gorfedd ar y traeth yn Barbados yn yfed cwrw!

Carwyn Evans

Carwyn Evans

Carwyn Evans yw prif trydanwr tîm Tu Mewn; fo yw perchennog y cwmni lleol sefydledig C.Evans Electrical Ltd. Mae Carwyn yn hoffi gwario ei amser sbar gyda’i deulu. Dyma mwy am Carwyn:

Y peth mwyaf anghyffredin yn eich fan: Rhywun yn teithio gyda mi!

Hoff le i drafeilio: Rhywle yn Mhen Llŷn

Hoff Ffilm: Back to the Future

Hobi tu allan i’r gwaith: Ralio, saethu, pysgota a cerdded

Oes ganddoch anifail anwes: Ci sbaniel or enw Cadi

Oes ganddoch unrhyw ffobiâu: Dwi ddim yn rhy hoff o lygoed mawr a cwn peryglus

Oes ganddoch unrhyw talent rhyfedd: Mi fedrai jyglo wrth reidio beic un olwyn, wedi cau fy llygaid gyda un fraich a dweud celwydd i gyd ar unwaith.

Dewisiwch Pŵer: Y gallu i teithio amser

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Pysgota yn gynnar yn y bore a wedyn cerdded yn braf ar hyd y llwybr arfordir a gorffen y diwrnod gyda peint a barbeciw gyda ffrindiau.

Alun Jones

Alun Jones

Alun Jones yw Plymwr tîm Tu Mewn a mae ganddo dros 40 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae Alun yn hoffi gwahanol mathau o geir a mwynhau ail wneud ei gartref a gwario amser gyda’i deulu. Dyma mwy am Alun:

Hoff le i drafeilio: Ffrainc

Hoff raglen teledu: Emmerdale

Hoff Ffilm: Green Mile

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Diwrnod allan gyda’r teulu.

 

 

 

Polisi Preifatrwydd

© 2023 Tu Mewn. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.