Ceginau ac Ystafelloedd Molchi gan Tu Mewn

Tîm

Huw Williams

Huw Williams

Huw Williams yw Cyd-Rheolwr Gyfarwyddwr Tu Mewn. Y fo sy’n rheoli prosiectau o cychwyn y gwaith gosod i’r cwblhad. Mae o bob tro y gyntaf i gyrraedd a fel arfer y dwaethaf i adael y siop. Dyma fwy am Huw:

Y peth mwyaf anghyffredin yn eich fan: Baw! Mae gas gen i weld fan fudur felly dwi’n golchi’r fan bob bore dydd Sul yn barod am dydd Llun.

Hoff le i drafeilio: America

Hoff Ffilm: Ffilmiau Mission Impossible

Hobi tu allan i’r gwaith: Dilyn y Grand Prix F1, ralio a ail-wneud hen beiriannau.

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Ar ynys trofannol a dim signal ffôn!

Emma Williams

Emma Williams

Emma Williams yw Cyd-Rheolwr Gyfarwyddwr Tu Mewn. Y hi sy’n rheoli y dylunio, gwerthiant, ordro, marchnata a cyfrifon Tu Mewn. Ffeindiwch hi yn y siop yn cyfarfod cwsmeriad. Dyma fwy am Emma:

Eich hoff eiddo: Fy nghasgliad o lyfrau wedi arwyddo gan yr awduron

Hoff Ffilmiau: Rocket Man a Bohemian Rhapsody. Dwi di gweld Elton John yn canu ag mi oedd yn noson byth gofiadwy! Mi fusawn wrth fy modd wedi cael gweld Freddie Mercury yn perffornio fyw ar y llwyfan.

Dewiswch Pwer: Y gallu i teithio amser

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Trafeilio ar y lôn agored gyda fy nheulu yn America

Gwyn Tomos

Gwyn Tomos

Gwyn Tomos yw Teilsiwr Tu Mewn ag mae ganddo bob tro hanesion da i ddweud!

Y peth mwyaf anghyffredin yn eich fan: Llwch!

Hoff le i drafeilio: Cwm Penant

Eich hoff eiddo: Fy Nghar

Hoff rhaglen teledu: Game of Thrones

Hoff Ffilm: Braveheart

Hobi tu allan i’r gwaith: Mae Gwyn yn aelod o dau dîm llwyddianus lleol chwarae Darts

Dewiswch Pŵer: Gallu gweld y dyfodol

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Eistedd mewn ardd cwrw ar ddiwrnod braf, yn sipian Jack Daniels gyda fy ngwraig.

Gareth Williams

Gareth Williams

Gareth Williams yw Saer Coed a Ffitiwr Cegin tîm Tu Mewn ag mae ganddo bentwr o brofiad yn y maes. Dyma mwy amdano:

Y peth mwyaf anghyffredin yn eich fan: Rhywun yn teithio gyda mi!

Hoff le i drafeilio: Rhywle dramor

Eich hoff eiddo: Rhywbeth sydd wedi cael ei wneud gan Festool!

Hoff rhaglen teledu: NCIS

Hoff Ffilm: Sixth Sense

Hobi tu allan i’r gwaith: Ffotograffiaeth

Hoff Lŷfr: Llawlyfr Camera!

Oes gennych unrhyw ffobiâu: Nadrodd a Pryf Copyn

Dewiswch Pŵer: Gallu darllen y meddwl

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Gwneud gwaith coed

Sion Tomos

Sion Tomos

Mae Sion Tomos wedi ymuno â ni’n ers 2014. Ers hynnu mae o wedi gweithio gyda’r tîm yn gosod ceginau ac ystafelloedd molchi. Mae o rŵan yn Blymiwr i Tu Mewn drwy weithio ei brentisiaeth gyda ni ac wedi cyflawni NVQ 2 mewn Plymio a Gwresogi. Da iawn Sion am dy holl waith caled. Dyma fwy am Sion:

Y peth mwyaf anghyffredin yn eich fan: Jac codi car!

Eich hoff berson: Fy merch Lili

Hoff raglen teledu: Only Fools and Horses

Hoff Ffilm: Inbetweeners the Movie 2

Hobi tu allan i’r gwaith: Ralio, chwarae Darts mewn dau tîm llwyddianus a llnau y fan gwaith

Oes gennych unrhyw ffobiâu: Nadrodd

Oes gennych unrhyw dalent rhyfedd: Jyglo

Dewiswch Pŵer: I fod yn anweledig

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: ‘Polishio’ y fan gwaith

Alwen Greenwood

Alwen Greenwood

Alwen Greenwood yw Cynllunydd Ceginau a Ystafelloedd Molchi Tîm Tu Mewn ers 2017. Mai bob tro yn brysur yn yr swyddfa ar y cyfrifiadur yn cynllunio dyluniau i siwtio’n cwsmeriad. Mae Alwen hefyd yn Artist talentog ac wedi creu llawer o darluniau yn ei amser sbar. Dyma mwy amdani:

Hoff raglen teledu: Stranger Things

Hoff Ffilm: Shutter Island

Hobi tu allan i’r gwaith: Rwyf yn aelod o tîm cwis

Hoff Lŷfr: Unrhyw lyfr sydd wedi cael ei ysgrifennu gan Diana Gabaldon

Oes gennych unrhyw ffobiâu: Pryf Copyn a Pili Pala! A‘Daddy Long Legs’ hefyd!

Dewiswch Pŵer: I fod yn Anweledig

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Cael diwrnod da allan gyda’r teulu ac yn dilyn gyda bwyd a gwin da!

Gethin Tomos

Gethin Tomos

Gethin Tomos yw Labrwr Tîm Tu Mewn. Mae Gethin bob tro efo wen clen ar ei wyneb. Dyma mwy amdano:

Hoff le i drafeilio: Caernarfon

Eich hoff eiddo: Fy nghar - Iolo y Polo

Hoff raglen teledu: Friends

Hoff Ffilm: Dumb and Dumber

Hobi tu allan i’r gwaith: Pêl droed, Snwcer a chwarae golff

Oes gennych unrhyw ffobiâu: Cael fy nghladdu yn fyw!

Dewiswch Pŵer: Trafelio nôl mewn amser

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Yn y Stadiwm Principality Caerdydd yn gwylio Cymru yn enill Lloegr yn yr eiliadau dwaethaf o'r gem olaf Rygbi Cwpan y Byd.

Mai Williams

Mai Williams

Mai Williams yw Glanhawraig Tîm Tu Mewn, mae ganddi flynyddoedd o brofiad. Mae Mai bob tro’n brysur yn glanhau y Siop a cadw pob man yn hynod o lan. Dyma mwy amdani:

Hoff le i drafeilio: Mewn gwlad dramor a traethau yn Nghymru

Hoff raglen teledu: Money for Nothing

Hoff Ffilm: Dirty Dancing

Hobi tu allan i’r gwaith: Yoga, bingo, beicio, caiacio a garddio

Dewiswch Pŵer: Y gallu i fwyta rhywbeth a ddim rhoi pwysau ymlaen!

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Yn yr ardd gyda fy nheulu.

Eilir Williams

Eilir Williams

Eilir Williams yw Trydanwr o’r cwmni sefydledig lleol C.Evans Electrcial Ltd. Mae gan Eilir dros 20 mlynedd o brofiad ym mhob math o waith trydanol ag mae o wedi bod yn rhan o’r tîm Tu Mewn ers 2009. Dyma mwy am Eilir:

Y peth mwyaf anghyffredin yn eich fan: Sos Coch!

Hoff le i drafeilio: Nantcol Waterfalls

Eich hoff eiddo: Fy gynnau

Hoff raglen teledu: Fast & Loud

Hoff Ffilm: Jason Bourne

Hobi tu allan i’r gwaith: Ralio a saethu

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Gorfedd ar y traeth yn Barbados yn yfed cwrw!

Sophie Williams

Sophie Williams

Mae Sophie Williams yn gweithio yn Tu Mewn drwy croesawu cwsmeriad, ateb y ffôn a gwaith gweinyddiaeth. Mae Sophie bob tro yn gyfeillgar ac yn hoffi helpu ein cwsmeriad os oes angen. Mae’i hefyd yn werth chweil am neud coffi neu paned o de gorau! Dyma mwy amdani:

Hoff raglen teledu: Friends

Hoff Ffilm: The Greatest Showman

Hobi tu allan i’r gwaith: Celf, rwyf wrth fy modd yn darlunio a peintio yn fy amser sbâr.

Dewiswch Pŵer: Y gallu i ddarllen y meddwl

Phoebe Williams

Phoebe Williams

Phoebe Williams yw’r fengaf o’r tîm Tu Mewn. Mae’i bob tro yn gwenu ac yn barod i helpu. Mae Phoebe yn dda am cadw trefn ar y ffeilio a neud siwr bod ein llyfrynnau ni i fynu i gofynion ein cwsmeriad. Dyma mwy am Phoebe:

Hoff le yn y byd i gyd: Adref

Hoff raglen teledu: The Simpsons

Hoff Lŷfr: Mae’r Lleuad yn Goch gan Myrddin ap Dafydd

Hobi tu allan i’r gwaith: Chwarae y piano

Dewiswch Pŵer: I fod yn anweledig

Oes gennych unrhyw ffobiâu: Colomennod!

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Neidio ar fy nhrampolîn, bwyta hufen ia a chwarae gyda fy nheulu yn yr haul!

Euron Owen

Euron Owen

Euron Owen yw Plasterwr a Adeiladwr tîm Tu Mewn. Pan tydio ddim yn gweithio’n galed, mae’n hoffi gwario’i amser gyda’i deulu.
Dyma mwy am Euron:

Eich hoff berson: Ianto fy mab

Hobi tu allan i’r gwaith: Motorbeic, Saethu Hela a Pysgota

Oes ganddoch anifail anwes: Ci or enw Alfie

Dewiswch Pŵer: Stopio Amser

Carwyn Evans

Carwyn Evans

Carwyn Evans yw prif trydanwr tîm Tu Mewn; fo yw perchennog y cwmni lleol sefydledig C.Evans Electrical Ltd. Mae Carwyn yn hoffi gwario ei amser sbar gyda’i deulu. Dyma mwy am Carwyn:

Y peth mwyaf anghyffredin yn eich fan: Rhywun yn teithio gyda mi!

Hoff le i drafeilio: Rhywle yn Mhen Llŷn

Hoff Ffilm: Back to the Future

Hobi tu allan i’r gwaith: Ralio, saethu, pysgota a cerdded

Oes ganddoch anifail anwes: Ci sbaniel or enw Cadi

Oes ganddoch unrhyw ffobiâu: Dwi ddim yn rhy hoff o lygoed mawr a cwn peryglus

Oes ganddoch unrhyw talent rhyfedd: Mi fedrai jyglo wrth reidio beic un olwyn, wedi cau fy llygaid gyda un fraich a dweud celwydd i gyd ar unwaith.

Dewisiwch Pŵer: Y gallu i teithio amser

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Pysgota yn gynnar yn y bore a wedyn cerdded yn braf ar hyd y llwybr arfordir a gorffen y diwrnod gyda peint a barbeciw gyda ffrindiau.

Alun Jones

Alun Jones

Alun Jones yw Plymwr tîm Tu Mewn a mae ganddo dros 40 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae Alun yn hoffi gwahanol mathau o geir a mwynhau ail wneud ei gartref a gwario amser gyda’i deulu. Dyma mwy am Alun:

Hoff le i drafeilio: Ffrainc

Hoff raglen teledu: Emmerdale

Hoff Ffilm: Green Mile

Disgrifiwch eich diwrnod perffaith: Diwrnod allan gyda’r teulu.

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Tu Mewn. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.